TOMATO & BURRATA RISOTTO

Roasted cherry & sun-blushed tomatoes, passata,
basil, chilli flakes, burrata mozzarella, rocket