PRAWN GIOUVETSI

Orzo pasta, king prawns, peas, crème fraîche, garlic, tomato sauce, fresh chillies