FETA & TOMATO SCRAMBLED EGGS

Free range Manx eggs with feta & freshly grated tomato on toasted artisan bread